Atc:ขอพิมพ์รายงาน

หน้ารายงานนี้ไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้ User ต้องการพิมพ์เพื่อใช้ทดแทนใบสำคัญที่ต้องพิมพ์หลายฉบับ

link

ถ้าตั้งใจจะ พิมพ์ หน้านี้จริง ๆ กด Ctrl + P ได้ครับ