Hcsv : synctosheet : sync เกิน 1000 บรรทัดแล้ว error


#1

เช็ค รายงานแจ้งหนี้ แล้วแจอ error sync ไม่ผ่าน

  • ทดสอบกับปุ่ม Export สามารถส่งข้อมูลออกได้
  • ทดสอบกับปุ่ม Sync แล้วขึ้น error ตามภาพที่แนบ

ตอนทดสอบ มีหน้าหนึ่ง แจ้งเกี่ยวกับ API ไม่ผ่าน (ไม่ได้ save รูปมา)

LINK TEST

@sathit#2

@Walit_Kamruang
แก้ไขแล้ว ช่วยให้ด้วยครับ version dev ก่อน

สาเหตุเกิดจาก sheet จะกำหนดขนาดเริ่มต้นไว้ที่ 1000 rows
เดิมการสั่ง write จะแจ้ง range เท่ากับขนาดของ sheet นั้นๆ
ตอนนี้แก้ไขใหม่ ให้แจ้ง range เท่ากับขนาดของ data แทน


#3

ทดสอบจาก dev แล้วครับ

  • Export เข้า sheet เกิน 1,000 บรรทัดได้แล้ว (dev)

ขอบคุณครับ#4

ได้ทดสอบเพิ่มเติม

ทดสอบกลับ Version ปกติ สามารถ syncToSheet ได้แล้วครับ

ขอบคุณครับ