Lean 4.0 CPS และ Mindset 4.0


#1

ยากหน่อย ค่อยละเลียดทำความเข้าใจก็แล้วกันครับ

#My_Lean_Thinking_4_0 : วันนี้ Lean ในยุคเก่าได้เป็นอดีตไป แต่ก็ยังเป็นพื้นฐานในแนวคิดที่สำคัญในการก้าวไปข้างหน้าของการจัดการ (Management) ดังนั้นในเมื่อยุคนี้เป็นยุคของ Digital Transformation เรื่องของ Lean เองก็ต้องเป็นเรื่องของ Digital Transformation เหมือนกัน ในเมื่อ โลกของเราเปลี่ยนเข้าสู่ Industry 4.0 แล้ว เรื่องราวต่างๆของเราก็ต้องมุ่งเข้าสู่ความเป็น 4.0 ตาม หรือ CPS (Cyber Phsical System)

Lean ในอดีตนั้น Focus ที่ ระบบ Manual และ Kaizen โดยอาศัยการทำงานและการปรับปรุงงาน ที่หน้างานเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความคงที่ในการดำเนินงาน การนำเอา IT เข้ามาในกระบวนการทำงานนั้น ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผมว่า lean 4.0 คงต้องไปเน้นเรื่อง การปรับเปลี่ยนกระบวนการ (แค่ปรับปรุง คงไม่พอแล้วครับ) จะเอาแค่เรื่อง waste กับ pull คงจะไปไม่ไหวสำหรับการปรับตัวเข้ากับ industry 4.0 ครับ

lean คงต้องมีการแปลงร่าง up level หรือ เปลี่ยนร่างที่สมบูรณ์มากขึ้น เน้นไปที่ technolgy tool มากขึ้นครับ

ต้องเรียงใหม่ว่า Lean มันเป็น Management Thinking ซึ่งอยู่กับ Business มานาน มันมีความเป็นนามธรรมของมัน เหมือนคำ Business คำว่า Lean มัน แฝงอยู่ในความเป็น Business ถ้าทำ Business ได้ดี และต้องการให้ดีกว่า เราก็ต้องคิดแบบ Lean ถ้าจะเอาแบบมุมเดียวตรงๆ ซึ่งไม่ใช่ทั้งหมด นั่นก็ คือ สร้างสินค้าและนำส่งให้ตรงใจลูกค้าตรงความต้องการของลูกค้า ประเด็นนี้มีมานานแล้วตั้งแต่มีอารยธรรมบนโลก ทั้งนี้ ทั้งนั้น มันขึ้นกับว่าเรามีมากหรือมีน้อย เรามีคู่แข่งขันในธูรกิจอย่างไร แรกๆนั้น เรื่องของ Lean นั้นก็ไม่ค่อยมีใครสนใจหรอกครับ เพราะทรัพยากรเยอะ คู่แข่งน้อย เราทำไปก่อน ทำไปเยอะ ไม่มีคู่แข่งขัน เดี๋ยวก็โดนใจลูกค้าเอง แต่ต่อมานั้น โลกมันเปลี่ยนไป ก็เลยต้องมีคนมาบอกว่า ต้องประหยัด ต้องทำให้ตรงใจ กันหน่อย ต้อง Optimize กันหน่อย ประเด็น คือ Supply meet demand ทรัพยากรน้อย ลูกค้าต้องการมากขึ้น แนวคิดแบบลีนจึงเข้ามาเป็นประเด็น ครับ และแนวคิดแบบลีนก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป มันเป็นของมันอย่างนี้ มันเป็นการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการและการใช้ทรัพยากร และถ้าคิดไปเรื่อย Lean จะนำไปสู่ Sustainability

อยากจะบอกว่า Lean เมื่อวาน มันไม่พอครับ มันต้องเตรียม บริบท ที่มันเป็น CPS (Cyber Physical System) หรือ Industry 4.0 ให้พร้อม เพื่อยกระดับของความเป็นลีน ให้เข้าใกล้ Supply meet Demand มากขึ้น ขอโทษ ครับ คนละเรื่องกับ Thailand 4.0 น่ะครับ นั่นของสูงครับ สูงจริง เพราะเป็นระดับ Economic Model เกี่ยวโยงเชิงนโนบาย พยายามทำความเข้าใจหน่อยครับ ผลลัพธ์ของ Thailand 4.0 นั่นแตกต่างจาก Industry 4.0 ซึ่งคงจะออกมาเป็น นโยบายการใช้เงิน งบประมาณ แล้วก็รีบมาเอาไปใช้กัน แล้วก็รอ Impact

แต่ Industry 4.0 นั้น เน้นที่ Digital Transformation ในระดับ Operation ที่จะเปลี่ยน the way we make decision ซึ่งจะเปลี่ยนโครงสร้างของการได้มาซึ่ง Data และความหมายของ Data เพื่อที่จะ Automate Decision เพื่อที่จะ Action ได้ทันเวลา เพื่อทำให้ Lean หรือ Supply Meet Demand น่ะครับ ตรงนี้ นั่นหมายความว่า CPS (Cyber Physical System) หรือ Industry 4.0 นั้นจะนำเราไปสู่ความเป็น Lean มากขึ้น เราจึงเรียกว่า Lean 4.0

Ok เราต้องยอมรับว่า CPS มันอยู่รอบๆตัวเราแล้ว ไม่ใช่อนาคตอีกต่อไป AI หรือ Machine Learning นั้นก็อยู่ในมือเราแล้วทั้งนั้น สิ่งที่ต้องทำก็ คือ เข้าใจ CPS นั่น ก็ คือ IoT หรือ Big Data ซึ่งจะเปลี่ยนวิธีการตีความ Information ของเรา และวิธีการตัดสินใจของเรา จากนั้นเราก็ต้องปรับ กระบวนการสร้างคุณค่า (Value Creation Process) ของเราให้เป็น Digital มากขึ้น หรือ Digitalization of Business Processs ต่อไปเราจะไม่ได้แค่ Single Data แต่ เราจะได้ Data ที่มีข้อมูลเชิงบริบทมาด้วย (Context Aware) เหมือนเราดูรูปตัวเอง เราจำได้ว่า คนนี้ คือ เรา แล้วเราก็เห็นชุดที่เราเองใส่พร้อมกับวิวที่เราถ่ายภาพ เราจึงสามารถรู้ได้ว่า เราไปถ่ายภาพนี้ที่ไหน เมื่อไหร่ จากข้อมูลในภาพ ตรงนี้แหละครับที่จะทำให้เรา มี Information ที่มีความหมายมากขึ้น เราจึงตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น รวมทั้งการคาดการณ์ไปในอนาคตด้วย ครับ นี่ คือ ส่วนหนึ่งของ ความเป็น 4.0

ที่จริงแล้ว Industry 4.0 มันเลียนแบบ มนุษย์ในการรับข้อมูลมาและตีความ ถ้าจะให้ได้ดี เริ่มที่ความเข้าใจในกระบวนการธุรกิจปกติ การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ มีการนำเอา ระบบ ERP เข้ามาใช้อย่างถูกต้องเป็นพื้นฐาน เสียก่อน ที่จะไปถึง IOT ผมกำลังหมายถึง การเตรียมปรับ Mindset ของ People ให้เป็น Mindset 4.0