รีวิว overdrive.io


#1

แนวคิดของ overdrive คือ เอา folder และ file ใน google drive มาสร้างเป็น web site
คล้ายๆ กับ microsoft share point คนที่เข้าไปดู จะต้อง login ด้วย google account ก่อน
และ สิทธิ์ที่จะดู content ต่างๆ สำหรับผู้เข้าชม ขึ้นอยู่กับ share permission ของ drive นั่นเอง

ทดสอบ

ทดลองดู demo เข้าไปเลือกหัวข้อ Visit a demo site
จาก link นี้ https://overdrive.io/get-started/
(ต้อง sign in ด้วย google account ด้วย)

ความเร็ว

ข้อสังเกตเรื่องความเร็ว จากการทดลองใช้งาน
การกดดู content ต่างๆ ค่อนข้างช้า เมื่อเทียบกับ site ทั่วๆ ไป

ราคา

ยังไม่แน่ใจเรื่องราคา แต่เข้าใจว่า นับเฉพาะจำนวน admin หรือ developer
ที่ดูแล ทำหน้าที่ตั้งค่าต่างๆ ของ overdrive