Scraft: เปลี่ยนเงื่อนไขอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด. 1


#1

ลูกค้าฝากถามมาครับ ว่าเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
จำได้คุ้น ๆ แต่ลืมตัวแปรไปแล้ว ว่ากำหนดอย่างไร

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news15_2559.pdf

คร่าว ๆ คชจ.เหมา 40% ไม่เกิน 60,000 เป็น
เหมา 50% ไม่เกิน 100,000


#2

ผมทำลายแทงมาให้ ไปหาทาง set กันเองครับ


#3

ทดสอบโปรแกรมเงินเดือน ปรับตั้งค่าอัตราลดหย่อน ตามกฎหมายใหม่ คิดได้ถูกต้องแล้วค่ะ


#4

ต้อง set อะไรบ้างครับพี่เอื้อง


#5

ขอโทษทีค่ะ ที่ตอบช้า
set ใน __Fsys.ini เอาเฉพาะตัวหลักๆ ที่โปรแกรมใช้คำนวณ ภาษี ขั้นแรก
WT1DscBasic = 60000 -ลดหย่อนส่วนตัว
WT1DscChldEd = 15000 -ลดหย่อนบุตรไม่จำกัดจำนวน ให้ใส่ในฐานข้อมูลบุตรศึกษา
WT1ExpRate = 50% - หักค่าใช้จ่าย 50%
WT1ExpLimit = 100000 - หักค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 100000

พี่ set แค่นี้ค่ะ