Soul coach 21-22/02/2561 ณ บ้านอาใหญ่


#1

คุยกับคนแล้วเหนื่อย && เหนื่อยน้อยลง

บทที่ 33 รื้อสร้างกิจวัตร

ผู้พิทักษ์ มาแล้วก็ไป …
ไม่คงอยู่ตลอด
แต่ เรารักษาใจ เราไว้ได้

ไม่ได้ยอมรับ แค่เพียงรับฟัง

ให้คุยกับเด็กน้อย ของเขา
ดูแล เด็กน้อย ของเขา

เรา ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
ทุกคนในองค์กร ใช้ self นำ
ก่อน ใช้ผู้พิทักษ์ ได้ไหม
ถ้ากลุ่มผู้คนในองค์กร
เป็นแบบนี้นาน ๆ จะเป็นอย่างไร

ผู้พิทักษ์ ของตัวเอง
ดึง หรือ กระตุกตัวเองให้เล็กลง
อ่อนน้อม

ความรัก ความเมตตา
เอาชนะความทุกข์ ในตัวเรา

ความไม่สมเหตุ สมผล…

ความคิดที่ยังไม่จบ…
จะทำอย่างไร
ในระหว่างความคิดที่ยังไม่จบ
อยู่เฉย ๆ หรือ ทำอะไรสักอย่าง
และเรียนรู้ มันไป พร้อม ๆ
กับความคิด ที่ขบ และ คลี่ และขยาย
ในระยะเวลา ที่ดำเนินไป

จิตหนึ่ง/จิตเดิมแท้/จิตประภัสร

เกสรดอกบัว ที่สวยงาม
มีราก ที่คอย ดึงลงดิน
หรือ เพราะรากที่อยู่ในดิน
จึง มีเกรส ที่สวยงาม…
ไม่ตัดขาด ไม่ปล่อย
และไม่รั้ง เมื่อยาม รากดึง
แค่เพียง รู้ เฉย ๆ

โลกและสังคม เหวี่ยงเราไป
ทางซ้ายที ขวาที เราจะอยู่กับตรงกลาง
ได้อย่างเนิ่นนาน และถาวร ได้อย่างไร

ระวัง การอยู่ในผู้พิทักษ์ โดยไม่รู้ตัว

ใน self

  1. ไม่หงุดหงิด
  2. ‎ไม่ตัดสิน
  3. ‎มีทางเลือก

reset ใหม่ทุกครั้ง
แต่บางครั้ง ค่าที่อยู่ในตัวแปรเดิม
ก็สำคัญ ในการ ดำรงอยู่

อัตโนม้ติ ที่หลับไหล 95%
ทำตามกลไก แบบแผนตนเอง
ตื่น ให้มากกว่า 5%

เลือกที่จะเป็นอะไรสักอย่าง
ในสถานะการณ์ เหตุปัจจัย

เรา control balance ได้

เห็นเหตุการณ์ ที่แหลมคม
เข้าถึงเหตุ ด้วยความเป็น ผู้มีปัญญา

ขอบคุณ ผู้พิทักษ์ เขาจะอ่อน
และเปลี่ยนแปลง…

connect & contact
ในโลกของผู้อื่น

เดินจากตีนเขาขึ้นไป
ไม่ใช่ เดินลงมาจากยอดเขา

การปีนเขา แต่ละคน อยู่คนละจุด
แต่ปีนป่าย ไป ด้วย
“เป้าหมายเดียวกัน”

ไม่เอา “ระบบใหญ่ มาวางหิ้ง”
มานั่ง “เทศให้ฟัง”

พูดน้อยลง ตรงประเด็น
“สะสมคนป่วย” case muk

เรากำลัง due กับเวลา
ของผู้คน ที่ “เดินไม่เท่ากัน”

ซ้าย เป๊ะ มีระเบียบแบบแผน
พร้อม ความไม่เป็นระเบียบ

self มีคุณสมบัติทางปัญญา สูงสุด

ให้โอกาส ?
ให้เวลา ?
ให้แผนที่ ?
ควรให้อะไร กับใคร ดี !!

พูดได้หลายภาษา
จับต้องได้…

แกนกลาง ที่ยึดหยุ่น พร้อมหมุน

โลกคู่ขนาน… โลกของคนแต่ละคน

เวลา “ชื่นชม” ผลงาน ตนเอง

this old 'ไม่ใช่ฉัน
เราจะปฏิเสธ ตลอดเวลา

ผมสนใจ การทำงานกับคน
ด้วย “การเชียน”
เพราะมัน ไม่ใช่ตัวตน ของผม

คิดอะไรที่มัน “เกิน” จากความจริง
เหตุการดำรงอยู่ในปัจจุบัน
คือการรอผลของ “อนาคต”

อยู่รอด
อยู่ร่วม
อยู่อย่างมีความสุข


#2

วันที่ 22-2-2561

ภาวะฝึกฝน ตนเอง เข้าสู่ self

  • หิวข้าว, อยาก ?, ไม่ได้อย่างใจ

นอนเร็ว ตื่นเช้า

  • ออกกำลังกาย
  • ส่งงาน รายงาน
  • แจ้ง update งานผู้เกี่ยวข้อง
  • เขียนบันทึก เพื่อคนรุ่นถัดไป

อยู่รอด อยุ่ร่วม อยุ่อย่างมีความหมาย

อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา

หน้าต่างแห่งปัจจุบันขณะ
หน้าต่างพรมวิหาร (ความอ่อนโยน) // อยู่ร่วม
หน้าต่างแห่งการรื้อสร้าง (วิปัญสนา/ปัญญา)

q : การนั่งสมาธิ ขุดทุกข์ยาก ๆ มาพิจารณาได้ไหม
a : ต้องดูกำลัง

การเติบโต ของเด็ก
มีทั้ง บวก และ ลบ
บวก คือ ต้องเติบโตด้วยตนเอง
ลบ คือ ไม่สามารถพึ่งพาพ่อแม่ได้แล้ว

ธุรกิจ มี “คำสาปแช่ง และพร”

อะไรที่เขา คิดเอง จะอยู่กับตัวเขา ตลอดชีวิต

การฝึกธรรมะ ด้วยการฟังเรื่องของคนอื่น

รับฟัง ไม่ได้ฝึกสอน,
เวลาฟังลูกพูดถึงเรื่องอะไรสักอย่าง
“ฟังเฉย ๆ ได้ไหม แบบไม่ต้องแนะนำ”

“รู้กำลังตนเอง” @ now

@choo npd อิสระ !! ลูกค้า ปล่อยให้ปัญญาญาณ นำพา

สมองสามารถ hold เรื่องในหัว ได้ไม่กี่เรื่อง

สมองมีขนาดเล็ก, มหาสมุทรแห่งปัญญา

สมอง = quick input
จัดการโดยตั้งโจทย์ เล็ก ๆ และโอนลงไป
สภาพแวดล้อมทั้งหมด = มหาสมุทรแห่งปัญญา

การนอนสำคัญ การนอนแบบมีคุณภาพ

ข่วงเช้า เป็นเวลาที่ใช้ สติปัญญาดีสุด
และ "งีบ"​{แช่ตัวลงอ่าง}
ก่อนเริ่มงาน ช่วงบ่าย
1 วัน = 2 ชีวิต

ก่อนนอน ควรมีเวลาที่ สงบ สัก 15-30 นาที เช่นฟังเพลง

เรื่องยาก "ตั้งโจทย์ให้ชัด"​ & วาง
คิดให้ชัด แล้ววางไว้

ขอโจทย์ยาก ๆ ให้ชีวิต
ในชาตินี้ เพราะชาติที่แล้วง่ายเกินไป

การเตรียมงาน ตลอดชีวิต
เขียน / อ่าน / พูด

หาเวที ที่เราทำได้ดี, ให้ผู้คนได้ดีที่สุด

หัวใจเป็นนาย
รีฟิล พลังงานของ self

จดแต่ keyword

เอ้ยมันดีพอหรือยัง เสียพลังงานเยอะ (ทรอม่า)

รู้แค่ไหน ส่งมอบแค่นั้น ณ ขณะนั้น

Inspiration self organize

delay system
การติดตามผล (โดยไม่ต้องรอผลจริง)

ความสัมพันธ์ อย่างไม่เป็นทางการ
จะสามารถ ประเมิน อย่างมีคุณภาพ
อ่านความ ซับซ้อนได้

ความสนิทสนม สามารถเดินทางไกลได้
การใช้ ทรัพยากรส่วนกลาง ใช้ตามความเหมาะสม

ไม่มีการสั่งการ จากส่วนกลาง
ฆ่าหัวหน้า ไม่มีผล
เพราะคนที่เหลือ ยัง “รบ” ต่อไป

ภาวะการณ์ เข้าสู่ self

ฐานคิด เห็นชีวิตตัวเอง รื้อ/สร้าง ความคิด ชอบละเลย อาการร่างกาย
ฐานใจ ไวต่อความรู้สึก เอื้อเฟื้อ เห็นอกเห็นใจ
ฐานกาย ลงมือทำ ลุย ๆ

เข้าสู่ทุกฐาน = self หรือเปล่า ?

ความกล้า -> พัฒนา เป็น “ศรัทธา”
ต้องบอก และ feedback

คบคน แบบค่อย ๆ รู้จัก ไปเรื่อย ๆ

พื้นที่ แห่งการไม่รู้

กีฬา หรือกิจกรรม บางอย่าง
อาจช่วย เข้า self ได้ง่าย
กิจกรรมนั้น ต้องห้ามพลาด
ใจจดใจจ่อ ระมัดระวัง เป็น 1 เดียว
speed & ความชำนาญ
การสลับงานที่ทำ (ความเคยชิน)

แตะให้ทุกคน มีส่วนร่วม
บทเรียน ทั่สัมพันธ์ กับทุกคนใน วง

work in flow // rest in self
ทุกอย่างให้อยู่ใน flow

หมุดหมายที่สร้างสรรค์

ขับรถ จนได้ยินเสียงล้อสัมผัสถนน
เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่ทำ

jig ตรวจสอบงานจาก jig
การแสดง หรือ สำแดง
ตัวกวน ที่ใส่เข้าไป ในองค์กร

มันไม่ใช่ เหตุผล…
แต่เป็นปฏิกิริยา ตอบสนอง/แสดงออก
จาก แคปซูลอดีต / แคปซูลอนาคต
ชุด จิต เริ่มทำงาน set เดิม ๆ

ไม่มี “ยาเดียว” สำหรับทุกคน

เราจะดูแล คนแต่ละคน ได้อย่างไร

jig ที้สร้างสรรค์

ฐานกาย คิดแบบอยู่รอด
ฐานใจ คิดแบบอยู่ร่วม
ฐานคิด คิดแบบอยู่อย่างมีความหมาย

อุเบกขา เฉยเพื่อรอ ที่จะ หาจังหวะ
เฆตตา กรุณา มุทิตา

ในความรัก ไม่มีความกลัว

เราไม่สามารถ สำรวจ เขาทั้งลูก
แต่เราเรียนรู้ จากผู้คน หรือ สรรพสิ่ง
แต่ละที่ แต่ละจุด มี สภาวะ / สภาพ อย่างไร

ความสามารถในการ “เรียนรู้”

เรียน/รู้ แต่อาจไม่สามารถ
บอกเล่า/อธิบาย ให้ผู้อื่นฟังได้