ใช้ต่อได้แล้วครับ


#1

:slight_smile: ตามนั้น


#2

สรุปได้ว่า ย้ายไป server ใหม่ ไม่สำเร็จ

แต่ server ตัวปัจจุบัน update Software Discourse ได้สำเร็จแล้ว เป็น version ล่าสุด

ดังนั้น ใช้งานต่อไป