การเลือก ที่จะ "ไม่"

ธรรมชาติของคนเรา
ความ “อยาก” ที่จะมีหรือทำ
ใช้ความคิด หรืออารมณ์เพียงชั่ววูบ

หากเราเลือกที่จะ “ไม่”
จะต้องใช้ความคิดตริตรอง
จะต้องหาเหตุผลให้กับการเลือกเช่นนี้

2 Likes