แก้ไขปรับปรุง หน้าดัชนีเอกสาร


#1

default ไม่ fix กลุ่มเอกสาร (คิดไว้ก่อนว่าไม่เยอะขนาดนั้น)

  • ลบช่อง “เรื่อง” “มูลค่า” “ภาษี”

@Adm.JT @kyky


#2

อัพเดทเบื้องต้นแล้ว ESM
แต่ยังขาด รายการย่อย ทำเป็น + - ไม่ได้ (เห็น CK ลองทำแล้ว ก็ไม่เวิค ต้องทำ 2 View


#3

@Adm.JT @kyky @Walit_Kamruang


#4

และ fix ขนาดช่องอ้างถึง อย่าให้ยาว ไปเรื่อย ๆ ด้วย เอาสัก 10 หลักพอ


#5

ปรับแก้ อ้างถึง display 10 ตัวอัษร

ส่วนเรื่องแว่นลองปรับแล้วมันเป็นแบบนี้ ใช่อย่างที่ต้องการหรือเปล่าครับ


#6

ปรับปรุงแล้ว


#7

ช่องอ้างถึง ปรับเป็น 12 ตัวอักษร


#8

เพิ่มปุ่ม ค้นหา พนักงานขาย, สินค้า


#9

เพิ่มแล้ว

  • ปุ่ม hol นี้มีเฉพาะ esm
  • รายการใช้ได้ทั้ง adm, esm, ism