ระบบการเงิน แบบไทย ๆ


#1

ระบบการเงินแบบไทย ๆ ประเด็นการรับชำระ
มีเรื่องราว แปลกประหลาดมากมาย

 • จ่ายสด แปลว่า จ่ายไม่เกิน 3-7 วันถือว่า สดนะครับ
 • การนัดเครดิต นับวันที่ส่ง, วันที่สิ้นเดือนส่ง, หรือวันที่ ครบกำหนด
 • ส่งของ พร้อมใบเสร็จ มาให้เลย แล้วจะโอนจ่ายเงินตามหลังให้
 • วางบิล ก็เช่นกัน บางที ให้เอาใบเสร็จ มาด้วยจึงจะรับวาง
 • จ่ายเช็ค ลว. ที่ล่วงหน้า แต่ถือว่า จ่ายชำระ แล้ว

ประเด็น

 • เอกสารใบเสร็จรับเงิน ออกแล้วแต่ยังไม่มีผลตัดชำระ เพราะลูกค้ายังไม่จ่าย

แต่ ใบเสร็จ ถือเป็นเอกสารสำคัญ ทางบัญชี ที่ยืนยัน ว่าจ่ายแล้ว

 • งานขายลูกค้า ต่างจังหวัด การเดินสายไปเก็บเงิน ต้องถือใบเสร็จไปด้วย
  ออกล่วงหน้า นานเลย (เชื่อถือไม่ได้, บางครั้งมีแก้ไข อีก)

งานที่ระบบต้องมี

 • ออกเอกสารได้ ง่ายและรวดเร็ว (ถ้าใบเสร็จในชุดมีปัญหาเก็บรักษาอีก)
 • ใบเสร็จออกแล้ว ได้เงินหรือยัง (ต้องติดตามได้ด้วย, เช็คล่วงหน้าถือว่าได้ยัง)
 • สถานะต่าง ๆ ที่แสดงใน เอกสารขาย (วางบิล, ใบเสร็จ, สำคัญรับ)
 • รายงานการรับชำระในแต่ละวัน (ออกได้เมื่อไหร่)
 • เลขที่ใบสำคัญรับ ต้องเรียงตามวัน, และเลขทีเรียง (รายการรับชำระแต่ละวันจะรู้ได้ยังไง, กรณีโอนเงินเข้ามา)

ระบบที่ง่ายและตรงไปตรงมา ไม่เท่าไหร่
ปัญหาการขาย ตจว. คือ “เวลา” ในการรับรู้ รายการที่เกิดขึ้น
รายงานการรับชำระเงิน ประจำวัน จะยึดโยงจากสิ่งใด
ระบบเอกสาร ที่ work ต้องวางระบบอย่างไร


#2

เทียบเคียงได้กับ ระบบเอกสารของ thaniya นะ

ใบเสร็จตจว. ศักดิ์ศรี เท่ากับ ใบรับเงินชั่วคราว ของการเงิน นะ

ไม่ควรใช้เป็นหมวดเดียวกันกับ ใบเสร็จรับเงินทางบัญชี


#3

น่าจะแบบนั้น แต่การควบคุม กับความสูญเสีย
ต้องมาใคร่ครวญ ว่าทำอย่างไรดี

เพราะเอกสาร สามารถแปลงเป็นเงินได้
และอยู่ในมือ sale อีกต่างหาก

อยากเปิดแล้ว ก็ให้รู้ว่าเปิด (docflows)
ทำเอกสาร ใบยืนยันการรรับ (paid)
และควบคุมได้ ว่าเปิดใบเสร็จ ตจว.
ไปแล้วเท่าไหร่, เคลียแล้วเท่าไหร่, ค้างเท่าไหร่