หากคุณสั่งให้คนต่อเรือ


#1

หากคุณสั่งให้โปรแกรมเมอร์
ต่อเรือ คุณก็จะได้ เรือ
ตามฟีเจอร์ ที่คุณคิด

แต่ถ้าคุณยอมเสียเวลา
เล่าเรื่องราว ที่มาที่ไป ปัญหาที่เกิดขึ้น
และเป้าหมายที่ต้องการ
โดยยังไม่ต้อง กำหนดวิธีการก่อน
คุณอาจจะได้ ยานอวกาศ
ที่พาคุณข้ามจักรวาล

:grin: :stuck_out_tongue_winking_eye:


#2

กำลังพากันออกไป acc40 universe แล้ว หลายลำ:rocket::rocket:


#3

มองจากอีกมุม