การเปิดเอกสารใบลดหนี้ กรณีลดราคาสินค้า


#1

กรณี ลดราคาต่อหน่วย ป้อนจำนวน และ ติดลบราคา รายการ Stock ทำงาน ซึ่งระบบ Stock ไม่น่าทำงาน


#2

ปรับแก้ไข
function compilestk
ให้ข้าม รายการที่ ราคาเป็นลบ (ลดหนี้ - ส่วนลดราคาสินค้า)