หารือ รวมเอกสารใบเสร็จ/ใบวางบิล


#1

กรณี ใบวางบิล ที่ต้อง

 • สามารถทำซ้ำได้ (ถ้าจำเป็น)
 • ทำรอบปกติไม่ต้องซ้ำ
 • รายการจ่ายเงินแล้วไม่ทำ
 • ชื่อลูกค้าต้องตรง
 • ไม่แยกที่อยู่, ดูได้ คนเป็นคนตัดสินใจ
 • ต้องพิมพ์รายงานแยก sale / เขตการขายได้

ต้อง set หมวดแบบนี้อย่างไร
ให้ทำงานร่วมกับ tab ค้างเคลียร์ & conclude

กรณี ใบเสร็จรับเงิน (ชั่วคราว)

 • ทำงานแบบเดียวกับใบวางบิล

กรณี ใบสรุปยอดหนี้คงค้าง

 • แจ้งยอดหนี้ ที่ค้างชำระ (ทุกกรณี)

กรณี ใบยืนยันตัดชำระหนี้/ใบเสร็จแบบแข็งแรง

 • ดึงเอกสารค้างชำระ (กำหนดระยะเวลาได้ไม่แน่นอน ต้องดึงค้างย้อนหลังได้ทั้งหมด)
 • ทำงานเฉพาะลูกค้าเป็นราย ๆ

กรณี ใบสรุปยอดตัดชำระ (esm ใบกำกับหน้าร้าน)

 • ดึงค้างชำระ
 • รวมลูกค้าหลาย ๆ รายได้
  (อันนี้ อาจหลบ ใช้ฐาน who 1 รายแล้วพิมพ์ที่อยู่เอกสารแตกต่างกัน)